28. märts 2016

Koolituse tutvustus

IVKHK meeskonna blog, mille kaudu toimub meie arendusprojekti protsessist ülevaate andmine.

Koolituse tutvustus:  Õppeprotsessi juhtimine digiajastul