19. mai 2016

IT-päev „Digivahendite kasutamine õppetöös“

18.05 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimus IT-päev  „Digivahendite kasutamine õppetöös“.  

Päevakava
 • Seminari avakõne – N. Mihhailova.
 • Metoodiliste materjalide konkursi  2016 „Digivahendite kasutamine õppetöös“ tulemused – О.Popova.
 • Konkursitööde esitlus.
 • Konkursi  osalejate  autasustamine.
 • "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programm – N. Mihhailova.
 • Programmitööde esitlus.
 • Programmi  osalejate  autasustamine.
 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös. QR koodi loomine, kasutamine  – J.Melnikov.
 • Mobiil koolis - QR koodi mäng „Virtuaalne meeskond“ – A.Pulver.
 • Kokkuvõte, tagasiside, kohvilaud.17. mai 2016

KOKKUVÕTE ARENDUSPROJEKTIST

 • Kuhu olete arendusega tänaseks jõudnud? Milliseid tegevused on sinna viinud (kui palju need on plaanitust erinenud)?
 1. Projekti läbimõtlemine. Rolli jagamine. Meeskonnakoosolek.
 2. Projekti tutvustustamine ja eesmärkide seadmine. Meeskond ja tehnoloogia osakonnajuhataja.
 3. Projekti tutvustustamine – tehnoloogia osakonnaõpetajad ja Natella.
 4. Õpetajate huvi gruppi määramine. Kes tahab osaleda? (5 inimest)
 5. Oleme edukalt läbiviinud õpetajate koolitused ning individuaalsed konsultatsioonid digiseadmete kasutamises.
 6. Avatud digitundide läbiviimine. Oleme läbiviinud viis avatud tundi digivahenditega.
 7. Tegime õppevideo teistele õpetajatele kes ei saanud osaleda.
 8. IT päev IVKHKs, projekti tulemuste esitlemine.

 • Mis on läinud hästi? Milliste raskustega olete kokku puutunud?
Õpetajad on hakkand aktiivsemalt kasutame erinevaid digivahendeid oma tundide läbiviimisel.
Õpetajate poolt olid loodud erinevad testid, õppevideod, ristsõnad, interaktiivsed õppemängud ja elektroonsed konspektid ja materjalid

 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?
Näitasime õpetajatele uusi võimalusi ja meetodeid tundide läbiviimiseks mis tekkitas neis huvi.

 • Mida olete ise ja mida on teie kool arendusprotsessi käigus õppinud?
Õpetajad võtavad vastu uusi ideid ning on nõus osalema erinevates projektides. Meeskonnatöö parem kordineerimine teise osakondadega. Suureprojekti läbiviimine väikeses ajavahemikus.

 • Millised on teie kooli järgmised arendustegevused? 
Järgmisel õppeaastal võtame ette ülejäänud kooli osakonnad ning jätkame nende koolitamist.
Viime läbi avatud aigitunnid nutiseadmetega.
 • Suurema nutiseadmete pargi soetamine
 • Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu
 • Avatute digitundide läbiviimine
 • E-õppe keskkonna arendamine
 • Digitaalsete õppematerjalide loomine
 • Arvutiõpetuse lõimimine teiste õppeainetega
 • Turvaline käitumine IT maailmas
 • Õpetajate elektrooniline portfoolio
 • Erialased blogid

16. mai 2016

AVATUD TUND "Keemiatehnoloogia ja -seadmed", õpetaja Inga Lazarenko

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

16.05 (esmaspäev) - Inga Lazarenko, 2 paar, ruum F204, Keemiatehnoloogia ja -seadmedKasutati:
 • e-kursus - MOODLE
 • video
 • Padlet
 • Kahoot

AVATUD TUND "Keemia - interaktiivne küsitlus", õpetaja Svetlana Avdejeva

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

13.05 (reede) - Svetlana Avdejeva, 3 paar, ruum E206,   Keemia -  interaktiivne küsitlus.
Kasutati:
 • Kahoot
 • equizshow (Viktoriini loomine)

AVATUD TUND "Turunduse alused ", õpetaja Olga Liventseva

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

12.05 (neljapäev)  - Olga Liventseva, 2 paar, ruum E206, Turunduse alused Mängu link - titan.ja.org

"Microlife"  võistkonna link  - microlifeee.mozello.ru

AVATUD TUND "Mäemasinad ja -seadmed", õpetaja Irina Leppik

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

04.05 (kolmapäev) - Irina Leppik, 2 paar, ruum E205, Mäemasinad ja -seadmedKasutati:
 • e-kursus - MOODLE
 • edPuzzle video
 • HotPot - testid
 • HotPot - ristsõna
 • Padlet

AVATUD TUND "Keemiline süntees", õpetaja Valentina Punger

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

02.05 (esmaspäev)  - Valentina Punger, 1 paar, ruum E201, Keemiline süntees


Kasutati:
 • e-kursus - MOODLE
 • video
 • juhend