Eesmärk ja ootused

Eesmärk: õppeprotsessi  juhtimine ja muutmine vastavalt digiajastu nõudmistele ning eesmärgiks kujundada valmisolek juhtida sihipäraselt õppeprotsessi digiajastul.

Ootused:


Koolituselt "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" soovime:
  1. teada digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid ning suunab kaasaegse õpikeskkonna kujundamist haridusasutuses;
  2. leida rohkem viise ja meetodeid, kuidas IKT-vahendeid tundides eesmärgipäraselt kasutada;
  3. teada, kuidasviia koolitusel plaanitud muudatust digiajastu õppeprotsessis ellu oma organisatsioonis;
  4. leida viise, kuidas digivahendeid kasutada kooli efektiivsemaks juhtimiseks;
  5. rakendada midagi innovaatilist oma asutuse õppetöö parendusse.


IVKHK õpilased

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar