1. november 2016

Digitaristu hetkeseis. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Jõhvi õppe koht

Küsimus-teema
Vastus
1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)
Hannes Mets - direktor
Natella Mihhailova - IT erialade juht, Jõhvi õppe koht
Aleksandr Vainokivi - arvuti tehnik, Jõhvi õppe koht

2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?
Jõhvi õppe kohas
112 - töötajat
1120 – õpilast

3.  Milline on digivaldkonna meeskond?
 • Hannes Mets - direktor, IT - fan
 • Eve Kottise - Jõhvi õppejuht, organisaator
 • Natella Mihhailova - IT erialade juht, IT-õppe juhtimine, digivahendite kasutamise innustaja
 • Aleksndr Vainokivi - arvuti tehnik, IT kasutajatugiga, serverite haldusega, IT juhtimisega, andmekaitsega
 • Olga Popova - IT õpetaja haridustehnoloogi ülesannetega
 • 7 - IT õpetajat
 • Evelin Kohtring - dokementide haldur, veebitoimetaja
4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?
Eenet, Microsoft, Atea, Galador, Telia, Elisa
5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?
Arvutiklasse on asutuses 8 to, keskmiselt 20 arvutit igas  klassis.
Igas tavalises klassis olemas õpetaja arvuti. Õpetajate tubades on sama.
Kokku ~ 400tk

Klassides on aparatuur 1-4 aastat vana.

32 - tahvelarvutit, kasutavad õpilased ja õpetajad.
30 - sülearvutit,  kasutavad  õpetajad ja juhtkond.
Uuemad arvutid rohkem on juhtkonnal, arvutiklassides.

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?
 • Igas klassis on dataprojektor, dataprojektorid kasutatakse palju,
 • nutitahvlid kasutatakse vähe,
 • dokumendikaamerad kasutatakse keskmiselt,
 • laborite mõõteseadmeid kasutatakse keskmiselt,
 • CNC kasutatakes keskmiselt,
 • robootikaseadmed kasutatakse keskmiselt,
 • tikkimismasinad kasutatakse keskmiselt.
7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?
Visual Studio, Padlet, Kahot, Logo8, Simatic step7, learningApp, VmWare, Quizziz
Google'i erinevad asjad
e-õppe keskond - Moodle

8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?
Teksti- ja tabelitöötlus, e-post/kalendrid – kasutatakse MS tooteid
e-päevik / ÕIS / siseinfo haldus / dokumendihaldus – siseveeb.ee;
failide haldamine – googleDrive, oneDrive
dokumendiregister – kis.hm.ee

9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?
Majas endas on 7 füüsilist serverit. Serveritel asub kohtvõrgu haldus, AD, WDS, andmebaasid, Videosalvestid, õpilaste virtualiseerimised
10. Milline on traadita andmeside olukord?
Wifi on olemas ning katuvus on hea on loodud vabad võrgud ning ka administratsiooni võrgud.
Kiirus alati võiks parem olla.

11. Milline on välise andmeside olukord?
Ühendus on Eenet Hetkel ainult 150/150Mbit
Ootame tagasisidet et saada ühendus paremaks.
On nii kindel kui Eenet on

12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?
Varukoopiat tehakse kasutajate dokumentidest.
Sammuti tehakse varukoopiat administratsiooni tööjaamadest (direktor, sekretäe, raamatupidaja jne).
Ka kohapeal olevatest serveritest tehakse samamoodi varukoopiad.

13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?
Nutiseadmete tellimise vorm ja nutiseadmete  kasutamise jooksev kalender
Arvutite loend

14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?
~ 25 000 EUR aastas

15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?
Projekt - F korpuse ehitamine
Projekt - B korpuse rekonstrueerimine - IT seadmed ja programmid - 288 577 EUR

16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?
Digivaldkonna teema on asutuse arengukavas kirjeldatud, koostatud investeeringute kava 2016-2020.
Tegevuskava 2016 – 2019
Digipööre elukestvas õppes:
 • Õpetajate koolitamine digioskuste omandamiseks / parendamiseks
 • Digipädevuste integreerimine rakenduskavadesse
 • E-õppe arendamine
 • Ülekooliliste nutiürituste korraldamine
 • Digiõppematerjalide konkursid 
 • Digitaristu on optimaalselt planeeritud, uuendatakse vastavalt tehnoloogia arengule
Õppekavas  digipädevus

17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?
Kuidas motiveerida õpetajaid leidma aega digitundide planeerimiseks.?
Kuidas tõsta õpetajate huvi digivõimaluste vastu?
18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

19. mai 2016

IT-päev „Digivahendite kasutamine õppetöös“

18.05 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimus IT-päev  „Digivahendite kasutamine õppetöös“.  

Päevakava
 • Seminari avakõne – N. Mihhailova.
 • Metoodiliste materjalide konkursi  2016 „Digivahendite kasutamine õppetöös“ tulemused – О.Popova.
 • Konkursitööde esitlus.
 • Konkursi  osalejate  autasustamine.
 • "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programm – N. Mihhailova.
 • Programmitööde esitlus.
 • Programmi  osalejate  autasustamine.
 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös. QR koodi loomine, kasutamine  – J.Melnikov.
 • Mobiil koolis - QR koodi mäng „Virtuaalne meeskond“ – A.Pulver.
 • Kokkuvõte, tagasiside, kohvilaud.17. mai 2016

KOKKUVÕTE ARENDUSPROJEKTIST

 • Kuhu olete arendusega tänaseks jõudnud? Milliseid tegevused on sinna viinud (kui palju need on plaanitust erinenud)?
 1. Projekti läbimõtlemine. Rolli jagamine. Meeskonnakoosolek.
 2. Projekti tutvustustamine ja eesmärkide seadmine. Meeskond ja tehnoloogia osakonnajuhataja.
 3. Projekti tutvustustamine – tehnoloogia osakonnaõpetajad ja Natella.
 4. Õpetajate huvi gruppi määramine. Kes tahab osaleda? (5 inimest)
 5. Oleme edukalt läbiviinud õpetajate koolitused ning individuaalsed konsultatsioonid digiseadmete kasutamises.
 6. Avatud digitundide läbiviimine. Oleme läbiviinud viis avatud tundi digivahenditega.
 7. Tegime õppevideo teistele õpetajatele kes ei saanud osaleda.
 8. IT päev IVKHKs, projekti tulemuste esitlemine.

 • Mis on läinud hästi? Milliste raskustega olete kokku puutunud?
Õpetajad on hakkand aktiivsemalt kasutame erinevaid digivahendeid oma tundide läbiviimisel.
Õpetajate poolt olid loodud erinevad testid, õppevideod, ristsõnad, interaktiivsed õppemängud ja elektroonsed konspektid ja materjalid

 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?
Näitasime õpetajatele uusi võimalusi ja meetodeid tundide läbiviimiseks mis tekkitas neis huvi.

 • Mida olete ise ja mida on teie kool arendusprotsessi käigus õppinud?
Õpetajad võtavad vastu uusi ideid ning on nõus osalema erinevates projektides. Meeskonnatöö parem kordineerimine teise osakondadega. Suureprojekti läbiviimine väikeses ajavahemikus.

 • Millised on teie kooli järgmised arendustegevused? 
Järgmisel õppeaastal võtame ette ülejäänud kooli osakonnad ning jätkame nende koolitamist.
Viime läbi avatud aigitunnid nutiseadmetega.
 • Suurema nutiseadmete pargi soetamine
 • Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu
 • Avatute digitundide läbiviimine
 • E-õppe keskkonna arendamine
 • Digitaalsete õppematerjalide loomine
 • Arvutiõpetuse lõimimine teiste õppeainetega
 • Turvaline käitumine IT maailmas
 • Õpetajate elektrooniline portfoolio
 • Erialased blogid

16. mai 2016

AVATUD TUND "Keemiatehnoloogia ja -seadmed", õpetaja Inga Lazarenko

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

16.05 (esmaspäev) - Inga Lazarenko, 2 paar, ruum F204, Keemiatehnoloogia ja -seadmedKasutati:
 • e-kursus - MOODLE
 • video
 • Padlet
 • Kahoot

AVATUD TUND "Keemia - interaktiivne küsitlus", õpetaja Svetlana Avdejeva

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

13.05 (reede) - Svetlana Avdejeva, 3 paar, ruum E206,   Keemia -  interaktiivne küsitlus.
Kasutati:
 • Kahoot
 • equizshow (Viktoriini loomine)

AVATUD TUND "Turunduse alused ", õpetaja Olga Liventseva

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

12.05 (neljapäev)  - Olga Liventseva, 2 paar, ruum E206, Turunduse alused Mängu link - titan.ja.org

"Microlife"  võistkonna link  - microlifeee.mozello.ru