26. aprill 2016

Vahekokkuvõte esimeste nädalate arendusprojekti protsessist

Eesmärk: mis oli teie arendusprojekti lõppeesmärk (ehk eesmärk lõpuseminariks)?
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusprojekti lõppeesmärk on: “Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu ning  avatute digitundide läbiviimine tehnoloogia osakonnaga“

Hästi: kirjeldage senist arendusprojekti käiku – mis on tänaseks läinud hästi?
Projekt oli hästi vastuvõetud kollektiivi poolt.
Saime uusi mõtteid ka õpetajatelt.

Meie õpetajate piloot rühm:
 1. Svetlana Avdejeva - keemia õpetaja
 2. Irina Leppik - tehnoloogia õpetaja
 3. Inga Lazarenko - kutseõpetaja
 4. Olga Liventseva - majanduseõpetaja
 5. Valentina Punger - kutseõpetaja
Takistused: milliseid takistusi on tekkinud, mis ei ole läinud plaanipäraselt?
Ainult üheks ainsaks takistuseks oli liiga väike ajavahemis projektiks.

Teisiti: mida teeksite teisiti? Mida teete edasi?
Järgmisel õppeaastal võtame ette ülejäänud kooli osakonnad ning jätkame nende koolitamist.
Viime läbi avatud aigitunnid nutiseadmetega.

Õpetajate õpetamine digitaristu

Meie IT-õppe osakonnas on valmis saanud sisekoolitus  õpetajatele "Digivahendite  kasutamine õppetöös."

Läbiviimise aeg: 06.01 - 18.05
Sihtrühm: 30 õpetajat

Teemad:
 • Ajurünnakute ja küsitluste tegemine digivahenditega
 • Esitluse loomine
 • Mobiil testide loomine
 • Lõpp seminar. Kokkuvõte. Arutelu 
IT õpetajad Olga Popova ja Aleksander Pulver viivad läbi koolitust

Meie koolituse osalejad - IVKHK õpetajad

Tegevusplaan

11.04 - Projekti läbimõtlemine. Rolli jagamine. Meeskonnakoosolek.
13.04 - Projekti tutvustustamine ja eesmärkide seadmine. Meeskond ja tehnoloogia osakonnajuhataja.
18.04 - Projekti tutvustustamine – tehnoloogia osakonnaõpetajad ja Natella.
19.04 - 20 04  - Õpetajate huvi gruppi määramine. Kes tahab osaleda? (5 inimest)
21.04 - 26.04 - Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu.
27.04 - Vahekokkuvõte
28.04 - 06.05 - Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu.
09.05 - 17.05 - Avatud digitundide läbiviimine.
18.05 - IT päev IVKHKs, projekti tulemuste esitlemine.
18.05 - 20.05 - Projekti tulemuste analüüs, esitluse vormistamine.

Esimene kohtumine 07. – 08.04.2016

Koolituse “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” esimene kohtumine oli Viimsi SPA Konverentsikeskuses.

Meie ideed esimesest päevast

 1. Paberivaba klass
 2. Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu
 3. Avatute digitundide läbiviimine
 4. E-õppe keskkonna arendamine
 5. Digitaalsete õppematerjalide loomine
 6. Robootika arendamine õppeprotsessis
 7. Erinevad koolitused IT-pädevuse tõstmiseks
 8. Arvutiõpetuse lõimimine teiste õppeainetega
 9. Olemasolevate digi vahendite tõhusam kasutamine
 10. Turvaline käitumine IT maailmas
 11. Õpetajate elektroone portfolio
Asutuse projekti ideed


Küsimused