1. november 2016

Digitaristu hetkeseis. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Jõhvi õppe koht

Küsimus-teema
Vastus
1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)
Hannes Mets - direktor
Natella Mihhailova - IT erialade juht, Jõhvi õppe koht
Aleksandr Vainokivi - arvuti tehnik, Jõhvi õppe koht

2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?
Jõhvi õppe kohas
112 - töötajat
1120 – õpilast

3.  Milline on digivaldkonna meeskond?
 • Hannes Mets - direktor, IT - fan
 • Eve Kottise - Jõhvi õppejuht, organisaator
 • Natella Mihhailova - IT erialade juht, IT-õppe juhtimine, digivahendite kasutamise innustaja
 • Aleksndr Vainokivi - arvuti tehnik, IT kasutajatugiga, serverite haldusega, IT juhtimisega, andmekaitsega
 • Olga Popova - IT õpetaja haridustehnoloogi ülesannetega
 • 7 - IT õpetajat
 • Evelin Kohtring - dokementide haldur, veebitoimetaja
4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?
Eenet, Microsoft, Atea, Galador, Telia, Elisa
5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?
Arvutiklasse on asutuses 8 to, keskmiselt 20 arvutit igas  klassis.
Igas tavalises klassis olemas õpetaja arvuti. Õpetajate tubades on sama.
Kokku ~ 400tk

Klassides on aparatuur 1-4 aastat vana.

32 - tahvelarvutit, kasutavad õpilased ja õpetajad.
30 - sülearvutit,  kasutavad  õpetajad ja juhtkond.
Uuemad arvutid rohkem on juhtkonnal, arvutiklassides.

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?
 • Igas klassis on dataprojektor, dataprojektorid kasutatakse palju,
 • nutitahvlid kasutatakse vähe,
 • dokumendikaamerad kasutatakse keskmiselt,
 • laborite mõõteseadmeid kasutatakse keskmiselt,
 • CNC kasutatakes keskmiselt,
 • robootikaseadmed kasutatakse keskmiselt,
 • tikkimismasinad kasutatakse keskmiselt.
7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?
Visual Studio, Padlet, Kahot, Logo8, Simatic step7, learningApp, VmWare, Quizziz
Google'i erinevad asjad
e-õppe keskond - Moodle

8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?
Teksti- ja tabelitöötlus, e-post/kalendrid – kasutatakse MS tooteid
e-päevik / ÕIS / siseinfo haldus / dokumendihaldus – siseveeb.ee;
failide haldamine – googleDrive, oneDrive
dokumendiregister – kis.hm.ee

9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?
Majas endas on 7 füüsilist serverit. Serveritel asub kohtvõrgu haldus, AD, WDS, andmebaasid, Videosalvestid, õpilaste virtualiseerimised
10. Milline on traadita andmeside olukord?
Wifi on olemas ning katuvus on hea on loodud vabad võrgud ning ka administratsiooni võrgud.
Kiirus alati võiks parem olla.

11. Milline on välise andmeside olukord?
Ühendus on Eenet Hetkel ainult 150/150Mbit
Ootame tagasisidet et saada ühendus paremaks.
On nii kindel kui Eenet on

12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?
Varukoopiat tehakse kasutajate dokumentidest.
Sammuti tehakse varukoopiat administratsiooni tööjaamadest (direktor, sekretäe, raamatupidaja jne).
Ka kohapeal olevatest serveritest tehakse samamoodi varukoopiad.

13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?
Nutiseadmete tellimise vorm ja nutiseadmete  kasutamise jooksev kalender
Arvutite loend

14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?
~ 25 000 EUR aastas

15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?
Projekt - F korpuse ehitamine
Projekt - B korpuse rekonstrueerimine - IT seadmed ja programmid - 288 577 EUR

16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?
Digivaldkonna teema on asutuse arengukavas kirjeldatud, koostatud investeeringute kava 2016-2020.
Tegevuskava 2016 – 2019
Digipööre elukestvas õppes:
 • Õpetajate koolitamine digioskuste omandamiseks / parendamiseks
 • Digipädevuste integreerimine rakenduskavadesse
 • E-õppe arendamine
 • Ülekooliliste nutiürituste korraldamine
 • Digiõppematerjalide konkursid 
 • Digitaristu on optimaalselt planeeritud, uuendatakse vastavalt tehnoloogia arengule
Õppekavas  digipädevus

17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?
Kuidas motiveerida õpetajaid leidma aega digitundide planeerimiseks.?
Kuidas tõsta õpetajate huvi digivõimaluste vastu?
18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar