17. mai 2016

KOKKUVÕTE ARENDUSPROJEKTIST

 • Kuhu olete arendusega tänaseks jõudnud? Milliseid tegevused on sinna viinud (kui palju need on plaanitust erinenud)?
 1. Projekti läbimõtlemine. Rolli jagamine. Meeskonnakoosolek.
 2. Projekti tutvustustamine ja eesmärkide seadmine. Meeskond ja tehnoloogia osakonnajuhataja.
 3. Projekti tutvustustamine – tehnoloogia osakonnaõpetajad ja Natella.
 4. Õpetajate huvi gruppi määramine. Kes tahab osaleda? (5 inimest)
 5. Oleme edukalt läbiviinud õpetajate koolitused ning individuaalsed konsultatsioonid digiseadmete kasutamises.
 6. Avatud digitundide läbiviimine. Oleme läbiviinud viis avatud tundi digivahenditega.
 7. Tegime õppevideo teistele õpetajatele kes ei saanud osaleda.
 8. IT päev IVKHKs, projekti tulemuste esitlemine.

 • Mis on läinud hästi? Milliste raskustega olete kokku puutunud?
Õpetajad on hakkand aktiivsemalt kasutame erinevaid digivahendeid oma tundide läbiviimisel.
Õpetajate poolt olid loodud erinevad testid, õppevideod, ristsõnad, interaktiivsed õppemängud ja elektroonsed konspektid ja materjalid

 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?
Näitasime õpetajatele uusi võimalusi ja meetodeid tundide läbiviimiseks mis tekkitas neis huvi.

 • Mida olete ise ja mida on teie kool arendusprotsessi käigus õppinud?
Õpetajad võtavad vastu uusi ideid ning on nõus osalema erinevates projektides. Meeskonnatöö parem kordineerimine teise osakondadega. Suureprojekti läbiviimine väikeses ajavahemikus.

 • Millised on teie kooli järgmised arendustegevused? 
Järgmisel õppeaastal võtame ette ülejäänud kooli osakonnad ning jätkame nende koolitamist.
Viime läbi avatud aigitunnid nutiseadmetega.
 • Suurema nutiseadmete pargi soetamine
 • Õpetajate stažeerimine ja õpetamine digitaristu
 • Avatute digitundide läbiviimine
 • E-õppe keskkonna arendamine
 • Digitaalsete õppematerjalide loomine
 • Arvutiõpetuse lõimimine teiste õppeainetega
 • Turvaline käitumine IT maailmas
 • Õpetajate elektrooniline portfoolio
 • Erialased blogid

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar