16. mai 2016

AVATUD TUND "Keemiline süntees", õpetaja Valentina Punger

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" programmi raames IVKHK õpetajad viivad läbi avatud tunde, kus õpitamisel aktiivselt kasutatakse erinevaid nutiseadmeid.

02.05 (esmaspäev)  - Valentina Punger, 1 paar, ruum E201, Keemiline süntees


Kasutati:
  • e-kursus - MOODLE
  • video
  • juhend

1 kommentaar: